Drill

Oppfriskning av gangetabellen

20 stykker i hver oppgave. Klikk på rett tall.
Grønn knapp gir litt hjelp.

Multiplikasjon:

Oppgave 1 Oppgave 2 Oppgave 3
Oppgave 4 Oppgave 5 Oppgave 6

Enkel divisjon:

Oppgave 1

Oppgave 2

Oppgave 3

Oppgave 4 *

Oppgave 5

Oppgave 6

Divisjon med komma:

Oppgave 1

Oppgave 2

Oppgave 3


Brøk og desimaltall

20 stykker i hver oppgave. Klikk på rett desimaltall.

Oppgave 1

Oppgave 2

Oppgave 3

Oppgave 4


Prosent og desimaltall

20 stykker i hver oppgave. Klikk på rett desimaltall.

Oppgave 1

Oppgave 2

Oppgave 3


Geometri

20 stykker i hver oppgave. Klikk på rett betegnelse.

Grønn knapp gir litt hjelp.

Oppgave 1

Oppgave 2

Oppgave 3

Oppgave 4


Matematiske formler

20 stykker i hver oppgave. Klikk på rett formel.

Grønn knapp gir litt hjelp.

Oppgave 1

Oppgave 2

Oppgave 3

Oppgave 4

* Feil i en av oppgavene: [35 : 6 =] Det skulle vært [35 : 5 =]