Emneoversikt

Matematikk i dagliglivet

Enheter og størrelser
Personlig økonomi
Fremmed mynt

Vei, fart, tid
Prosentregning
Lønn, skatt og trygd. Hus, bil og forsikring

Måleinstrumenter og måleusikkerhet
Sparing, lån og rente

Tall og algebra

Plassverdisystemet
Primtall, sammensatte tall og faktorisering
Brøk, desimaltall, prosent og promille
Negative tall
Utregningsmetoder
Bokstaver og parenteser
Andre tallsystemer

Potenser
Kvadratrot
Ligninger og ulikheter
Proporsjoner
Bokstavregning
Mer om tall

Bokstavuttrykk
Ligninger og ulikheter med én ukjent
Ligninger med to ukjente

Geometri

Mønstre
Vinkler og paralleller
Planfigurer
Målestokk
Areal og omkrets

Formlikhet
Den pytagoreiske læresetning
Vinkler i mangekanter
Romfigurer
Enheter for lengde, flate og volum

Symmetri
Formlikhet, kongruens og målestokk
Rettvinklede trekanter
Sirkelen
Romfigurer

Behandling av data

Databehandling

Statistikk
Sannsynlighet

Statistikk
Sannsynlighet

Grafer og funksjoner

Funksjoner og grafer

Funksjoner og grafer
Grafer som beskriver situasjoner i dagliglivet

Proporsjonalitet
Funksjoner
Ligninger og ulikheter som funksjoner