Prøver

Avgangsprøver med løsning

Avgangsprøver etter læreplan M87

1989 1990 1991 1992
1993 1994 1995 1996

Avgangsprøver etter læreplan L97

1997 del 1 1997 del 2 1997 del 3
1998 del 1 1998 del 2 1998 del 3
1999 del 1 1999 del 2 1999 del 3
2000 del 1 2000 del 2 2000 del 3
2001 del 1 2001 del 2 2001 del 3
2002 del 1 2002 del 2 2002 del 3
2003 del 1 2003 del 2 2003 del 3
2004 del 1 2004 del 2 2004 del 3
2005 del 1 2005 del 2 2005 del 3
2006 del 1 2006 del 2 2006 del 3
2007 del 1 2007 del 2 2007 del 3
2008 del 1 2008 del 2 og 3  
2009 del 1 2009 del 2  
2010 del 1 2010 del 2  
2011 del 1 2011 del 2  
2012 del 1 2012 del 2  
2013 del 1 2013 del 2  
2014 del 1 2014 del 2  

Løsningene på eksamensoppgavene nedenfor er kopiert med vennlig tillatelse fra matematikk.net.

2015 del 1 2015 del 2  
2016 del 1 2016 del 2  
2017 del 1 2017 del 2  
2018 del 1 2018 del 2  
2019 del 1 2019 del 2